Įvairūs

Aukščiausiojoje audito institucijoje pristatytos Europos Audito Rūmų audito ataskaitos

Šiandien aukščiausiojoje audito institucijoje (AAI) lankėsi Europos Audito Rūmų (EAR) narys Rimantas Šadžius ir AAI kolektyvui pristatė EAR 2018 finansinių metų ES biudžeto vykdymo ataskaitą.

EAR daro išvadą, kad ES finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą ES finansinės padėties vaizdą. Trečius metus iš eilės auditoriai pateikia sąlyginę nuomonę dėl finansinių operacijų tvarkingumo. Tai reiškia, kad didelė dalis ES 2018 m. išlaidų nebuvo reikšmingai paveikta klaidų ir kad tokios klaidos nebėra paplitusios visose išlaidų srityse. Tačiau auditoriai teigia, kad vis dar lieka sunkumų didelės rizikos išlaidų srityse, pavyzdžiui, kaimo plėtros ir sanglaudos.

EAR pabrėžia ES biudžeto ir finansų valdymo sunkumus, kurie yra itin svarbūs naujajam ilgalaikiam biudžeto ciklui. Valstybių narių struktūrinių ir investicinių fondų, kurie sudaro beveik pusę dabartinės daugiametės finansinės programos (DFP), panaudojimo lygis vis dar žemas, nepaisant didesnio pagreičio ir 2018 m. gerokai išaugusio paraiškų skaičiaus.

Vizito aukščiausiojoje audito institucijoje metu EAR narys R. Šadžius pristatė veiklos auditų (specialiųjų ataskaitų) rezultatus ir pasidalijo žiniomis apie kitiems metams planuojamas EAR kryptis.

EAR – nepriklausoma ES finansų išorės audito institucija, padedanti tobulinti ES finansų valdymą ir veikianti kaip nepriklausoma ES piliečių finansų interesų sergėtoja. Lietuvos AAI glaudžiai bendradarbiauja su EAR ir dalijasi profesinėmis žiniomis.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė