Įvairūs

Auditas: Pensijų anuitetų fondo metinės ataskaitos – visais reikšmingais atžvilgiais teisingos

Valstybės kontrolė atliko Pensijų anuitetų fondo 2020 m. ataskaitų rinkinio teisingumo ir fondo lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais finansinį (teisėtumo) auditą. Jo metu nustatyta, kad pernai veiklą pradėjusio fondo ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos, duomenų iškraipymų nenustatyta. Šio audito metu nevertinta Lietuvos pensijų kaupimo sistema.

2004 m. Lietuvoje pradėjo veikti pensijų kaupimo sistema, leidžianti kaupti dalį valstybinio socialinio draudimo įmokos pensijų fonduose. Nuo 2020 m. liepos 1 d. II pakopos pensijų fonde sukauptus pinigus, jei jie viršija 10 tūkst. Eur, išmoka pensijų anuitetų mokėtojas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

„Pensijų anuitetų mokėjimui buvo įsteigtas Pensijų anuitetų fondas. Jo tikslas – užtikrinti pensijų anuitetų mokėjimą siekiant jų gavėjams didžiausios naudos, fondo lėšas valdant skaidriai ir tvariai. Atlikę šio fondo ataskaitų rinkinio vertinimo audito procedūras nustatėme, kad jo duomenys visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingi, todėl audito nuomonė – besąlyginė“, – sako Vita Andrulytė, Valstybės kontrolės Finansinio audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė.

Valstybės kontrolė, vadovaudamasi Pensijų fondo įstatymu, Pensijų anuitetų fondo valstybinį auditą nuo 2021 m. atliks kiekvienais metais. Šio fondo metinis ataskaitų rinkinys kartu su Valstybės kontrolės atlikto šio ataskaitų rinkinio audito išvada paskelbiami pensijų anuitetų mokėtojo interneto svetainėje ne vėliau kaip iki kitų ataskaitinių metų birželio 1 dienos.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė