Įvairūs

Ateities komitetas rudens sesijoje pagrindinį dėmesį skirs valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ svarstymui

2023 m. rugsėjo 8 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

Seimo Ateities komitetas Seimo VII (rudens) sesijos metu pagrindinį dėmesį skirs valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ (toliau – Strategija) svarstymui. Svarstant Strategiją, Ateities komitetas bus pagrindinis komitetas, o visi kiti Seimo komitetai ją svarstys kaip papildomi komitetai.

2023 m. rugsėjo 8 d. posėdyje Komitetas patvirtino Strategijos svarstymo planą. Iki 2023 m. gruodžio mėnesio bus surengta net 13 Komiteto posėdžių kertiniais strategijos klausimais. Į posėdžius bus kviečiami Strategijos rengėjai, ekspertai, suinteresuotos grupės. Taip pat Komitetas planuoja rengti diskusijas, kuriose Seimo nariai kartu su ekspertais bus kviečiami diskutuoti svarbiausiomis Strategijos temomis – kultūros, vertybių, ateities socialinio, valdysenos ir ekonomikos modelio,  gyvenamosios aplinkos, tarptautinės politikos ir saugumo ir kitomis. Šie renginiai padės Seimo nariams išsamiau susipažinti su Strategijos projekto turiniu ir pasirengti jos svarstymui Seimo posėdžiuose, o politinėms partijoms – išsakyti savo požiūrį į kertines valstybės pažangos temas.

Komitetas, siekdamas aiškesnės Strategijos įgyvendinimo vizijos, taip pat  nusprendė sudaryti darbo grupę Lietuvos ateities ekosistemos plėtros baltajai knygai parengti. Komiteto nuomone, Strategija yra parengta pagal vizijos reikalavimus ir neturi aiškios metodologijos, kaip ji bus įgyvendinama konkrečiose valstybės veiklos srityse. Šią problematiką tikimasi išnagrinėti atskirame Lietuvos ateities ekosistemos baltosios knygos dokumente.

Komitetas penktadienio posėdyje skyrė dėmesio viešiesiems pirkimams mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje. Įvertinęs Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir atskirų mokslininkų įvardintus viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo trūkumus, Ateities komitetas nusprendė inicijuoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pataisas. Komiteto nuomone, Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintos standartinės viešųjų pirkimų procedūros yra nesuderinamos su priešakinių mokslinių tyrimų poreikiais. Dėl mokslinių tyrimų neapibrėžtumo ir inovatyvumo neretai nėra galimybės viešuosius pirkimus suplanuoti iš anksto, dėl to, siekiant neprarasti konkurencinio pranašumo globalioje rinkoje, mokslinių tyrimų srityje būtinas kuo didesnis šių pirkimų procedūrų lankstumas.

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ – tai ilgesnės negu 20 metų perspektyvos dokumentas, kuriame bendros kūrybos būdu kartu su ekspertais, piliečiais ir kitais bendrakūrėjais nustatoma Lietuvos ateities vizija, jai įgyvendinti reikalingos strateginės ambicijos ir poveikio rodikliai, rodantys siekiamus socialinės, ekonominės ir aplinkos būklės pokyčius šalies mastu. 

Su Strategijos tekstu galima susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija