Įvairūs

„AS DelfinGroup“ planuoja pritraukti 15 milijonų eurų naujų lėšų per pradinį viešąjį akcijų platinimą

Latvijos finansinių paslaugų įmonė „AS DelfinGroup“ paskelbė finansines gaires 2022 metams, nurodydama tarpinius, anksčiau paskelbtų ilgalaikių 2024 metams planų, tikslus. 2022 metams nustatyti finansiniai tikslai numato tai, kad EBITDA turėtų pasiekti 12 milijonų eurų ir 8,7 milijonų eurų grynąjį pelną neatskaičius mokesčių. Šis pranešimas papildo informaciją apie ilgalaikius tikslus 2024 metams, kuriuos įmonė paskelbė 2021 metų liepos 28 dieną.

„Finansiniai tikslai 2022 metams yra skelbiami atsižvelgiant į įmonės planus dėl pradinio viešo įmonės akcijų platinimo (PVAP) ir žengimo į „Nasdaq Riga“ reguliuojamą vertybinių popierių biržą. Planai 2022 metams atitinka mūsų viziją dėl įmonės augimo ateityje ir anksčiau nustatytų finansinių tikslų 2024 metams. Tuo atveju, jei PVAP bus sėkminga (ir bendrojo pelno vidurkio taikymas tęsis), tikimasi nedelsiant sumažinti įmonės metines palūkanų sąnaudas iki maždaug 1,7 milijono eurų. Papildomų lėšų sukaupimas taip pat padės įmonei sustiprinti savo rinkos pozicijas, susikoncentruoti į esamų produktų vystymą ir kurti naujus skolinimo vartotojams produktus skirtingoms visuomenės grupėms”, – teigia „AS DelfinGroup“ valdybos pirmininkas Didzis Ādmīdiņš.

Įmonės finansiniai tikslai 2022 ir 2024 metams yra pagrįsti ir atitinka prognozę, siekiant surinkti nuo 10 iki 15 milijonų eurų dėl numatyto PVAP proceso. Lentelėje apibendrinami „AS DelfinGroup“ audituoti rezultatai už 2020 metus ir įmonės finansiniai tikslai 2022 ir 2024 metams.

Rodiklis*

2020 audituoti rezultatai

2022 m tarpiniai tikslai

2024 m. tikslai

Grynasis paskolų portfelis

34,6 milijonų eurų

51 milijonas eurų

70 milijonų eurų

Išlaidų ir pajamų santykis

57%

<52%

<45%

Įsipareigojimų palūkanų sąnaudos

12,7%

8%

<8%

Kapitalo grąža (ROE)

44%

>30%

>30%

Nuosavo kapitalo santykis

20.1%

>27%

>27%

EBITDA**

9,3 milijonų eurų

12,0 milijonų eurų

17,6 milijonų eurų

Pelnas iki mokesčių

4,65 milijonų eurų

8,7 milijonų eurų

12,9 milijonų eurų

Dividendų išmokos koeficientas

55%

>50%

>50%

*APM (alternatyvūs veiklos rodikliai), kurių skaičiavimas yra pagrįstas įmonės konsoliduotais rodikliais:

Išlaidų ir pajamų santykis = ((Pardavimo sąnaudos) + (Administracinės sąnaudos) + (Kitos sąnaudos (neįskaičiuojant Nuostolių dėl neveiksnių paskolų perleidimo)) ) / ((Grynosios pardavimo pajamos) – (Pardavimo sąnaudos) + (Palūkanų pajamos ir panašios pajamos) + (Kitos operacinės pajamos) – (Palūkanų sąnaudos ir panašios sąnaudos)),

Įsipareigojimų palūkanų sąnaudos = vidutinė svertinė palūkanų norma apskaičiuojama pagal įsipareigojimų palūkanų sąnaudų sumą laikotarpiui pasibaigus,

Kapitalo grąža (ROE) = (Grynasis pelnas už laikotarpį) / ( ((Kapitalas metams prasidedant) + (Kapitalas metams pasibaigus)) / 2), Kapitalo santykis = (Kapitalas)/(Bendras turtas),

EBITDA, Laikotarpio pelnas neatskaičiavus palūkanų, pelno mokesčio, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų = (Pelnas prieš mokesčius) + (Palūkanų sąnaudos ir panašios sąnaudos) + (Panaudoto turto nusidėvėjimo teisės) + (Ilgalaikio turto nusidėvėjimas) + (Amortizacija),

Dividendų išmokos koeficientas = (Per laikotarpį sumokėti dividendai)/(Grynasis pelnas už laikotarpį).

2021 metų liepos 9 dieną,  „AS DelfinGroup“ per privatų paskirstymą išleido obligacijas, kurių vertė buvo 5 milijonai eurų, o metinė obligacijos palūkanų norma – 9,75 proc. Tokiu būdu, bendrovė ir toliau vykdo savo ilgalaikę strategiją. Obligacijų paklausa viršijo išduotą kiekį 1,85 karto. Pajamos iš išplatintų obligacijų yra panaudojamos siekiant refinansuoti esamus įsipareigojimus, kurie užtikrins įmonės bendrų finansavimo sąnaudų sumažinimą.

2021 metų kovo mėnesį, „AS DelfinGroup“ paskelbė savo planą, antrojoje 2021 metų pusėje pradėti pradinį viešą įmonės akcijų platinimą (PVAP) „Nasdaq Riga“ biržoje. LHV Bank ir teisės paslaugų firma „Eversheds Sutherland Bitāns“ veikia kaip „AS DelfinGroup“ numatytos PVAP procedūros konsultantai.

Dėl platesnės informacijos apie planuojamą PVAP, apsilankykite mūsų naujienų puslapyje: https://www.delfingroup.lv/invest.

Apie „AS DelfinGroup“ 

„AS DelfinGroup“ yra licencijuota finansines paslaugas teikianti kompanija, įsteigta 2009 metais ir atstovauja „Banknote“, „VIZIA“ ir „Rīgas pilsētas lombards“ (Rygos miesto lombardas) prekės ženklus. Įmonėje dirba 277 specialistai 93-uose filialuose, kurie veikia 38-iuose Latvijos miestuose. „AS DelfinGroup“ yra Latvijos Prekybos ir Pramonės rūmų narys bei Latvijos Alternatyvių finansinių paslaugų asociacijos narys, o įmonė turi auksinio lygio statusą, kurį suteikė Nacionalinė pajamų paslaugų bendradarbiavimo programa. „AS DelfinGroup“ pagrindinės paslaugos yra mažmeninis savo produktų pardavimas per filialus ir internetu, paskolos lombardams, vartojimo paskolos ir specialios paslaugos pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims. „AS DelfinGroup“ obligacijos yra kotiruojamos „Nasdaq Riga First North“ obligacijų sąraše. 2020 metais įmonės pajamos buvo 23,7 milijono eurų, paskolų portfelis siekė 34,7 milijono eurų, EBITDA padidėjo iki 9,3 milijono eurų, o pelnas prieš mokesčius siekė 4,6 milijono eurų. „AS DelfinGroup“ apskaičiuoti mokesčiai 2020 metais buvo 3,42 milijono eurų. Bendras „AS DelfinGroup“ aptarnaujamų klientų skaičius viršija 400 tūkstančių, o vidutiniškai per mėnesį įmonė išduoda 35 tūkstančių įvairaus pobūdžio paskolų.

Pranešimą paskelbė: Paulina Urbelytė, Agentūra 1323 (UAB Trylika-dvidešimt trys)