Įvairūs

Architektai bus atestuojami pagal skaidresnę tvarką

Trečiadienį Seimo priimtos Architektūros įstatymo ir Architektų rūmų įstatymo pataisos, pašalinant prieštaravimą Konstitucijai, išskaidrina architektų atestavimo procesą, patikslina narystės Architektų rūmuose pagrindus ir nustato atestuoto architekto, nesiverčiančio atestuoto architekto veikla, teisę sustabdyti narystę rūmuose.

„Ligšiolinė tvarka buvo per griežta – ji vertė atestuotą architektą, nesiverčiantį atestuoto architekto praktika, būtinai priklausyti Architektų rūmams, mokėti nario mokestį ir vykdyti kitas prievoles. Įstatymo pakeitimais pirmiausia pašalinome Konstitucinio Teismo nustatytą prieštaravimą konstitucinei nuostatai, kad „kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“, – sako pataisas pateikęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Skaidresnį architektų atestavimą užtikrina patikslintos architektų profesinio atestavimo komisijos veiklą reglamentuojančios nuostatos.

Siūlant pataisas, buvo atsižvelgta į Konkurencijos tarybos pasiūlymus ir Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas sudaryti reikiamą teisinę aplinką užtikrinant skaidrią Architektų rūmų ir regioninių architektūros tarybų veiklą. Dabar įteisinta nuostata, kad tarybose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti ir suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tai sudaro daugiau galimybių įsitraukti visuomenei, kai priimami sprendimai dėl projektų kokybės.

Kartu pakeisti regioninių architektūros tarybų sudarymo principai: jas turi sudaryti ne mažiau kaip 13 narių, skiriamų trejiems metams. Tai 7 Architektų rūmų nariai, 2 Architektų sąjungos nariai, po 1 Kraštovaizdžio architektų sąjungos ir 1 Restauratorių sąjungos narį, 2 aukštųjų universitetinių mokyklų atstovai.

Be to, numatyta prievolė regioninės architektūros tarybos nariams nusišalinti tais atvejais, kai gali kilti interesų konfliktas, taip pat įtvirtinta narių teisė rotuotis tarybos viduje ir tarp skirtingų tarybų.

Pataisos įsigalios 2021 m. lapkričio 1 d.

Pranešimą paskelbė: Raimonda Karnackaitė, LR aplinkos ministerija