Įvairūs

Albinas Markevičius ir Lietuviu Pagalbos Fondas (Lithuanian Assistance Foundation) skiria Lietuviu labdaros organizacijoms beveik 7 milijonus doleriu pagal sutarti su Kalifornijos Valstija

Lietuviu Pagalbos Fondas ir jo prezidentas Albinas Markevičius praneša, kad beveik 7 milijonai JAV dolerių lėšų bus isskirstyti stokojantiems lietuviams per Kalifornijos Bendrijos Fondą, remiantis bendra sutartimi, kuri uzbaige sekinanti astuoniu metu trukmes uzklausima, tarp Lietuviu Pagalbos Fondo ir Kalifornijos valdzios tikrintoju.

Šiame pranešime spaudai yra multimedijos. Visą pranešimą galite perskaityti čia: https://www.businesswire.com/news/home/20200710005511/lt/

Lietuviu Pagalbos Fondas buvo įsteigtas Albino Markevičiaus 1992 m., praėjus dvejiems metams po to, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę nuo buvusios Sovietų Sąjungos. Albinas Markevičius ir jo šeima isbėgo iš Lietuvos 1944 m. per antrąjį pasaulinį karą, kai nacistai ir sovietai okupavo jo tėvynę. Būdamas paaugliu gyveno pabėgėlių stovyklose prieš emigruojant į Kanadą ir galiausiai į JAV.

A.Markevičius jau 60 metų yra aktyvus filantropas ir Amerikos lietuvių bendruomenės veikejas. Be šio fondo, jis 1967 m. įkūrė Kalifornijos Lietuvių Kredito Unija, o 1965 m. įkūrė nekilnojamojo turto įmonę „Roque & Mark Co.“, kurios abi išlieka žymiais „Santa Monica“ verslo bendruomenės nariais. Albinas Markevičius 15 metų taip pat dirbo „Santa Monica“ kolegijos generalinėje patariamojoje taryboje. Šiuo metu jis dalyvauja labdaringose iniciatyvose kartu su „Upward Bound House“ ir bendruomenės informavimo programa, skirta padėti pensininkams „Covid-19“ pandemijos metu.

Per pastaruosius 28 metus fondas finansavo socialiai remtinų lietuvių medicinos procedūras, padėjo finansuoti skiriant gyvenamus būstus išgyvenusiems Sibiro trėmimus ir skyrė daugybę stipendijų Lietuvos studentams, besiremdamas daugeliu iniciatyvų. Fondas buvo viena iš pirmųjų labdaros organizacijų, kurios 1990 m. pradžioje sutelkė pasaulinę paramą, kad padėtų Lietuvai, nes šaliai iškilo finansinių sunkumų, pereinant prie demokratijos nuo beveik pusės amžiaus trukusios komunistinės valdžios. Dar vienas iš reiksmingu Albino Markevičiaus vadovaujamų projektų, fondo veiklos metu, buvo Zelvos kaimo atstatymas, užfiksuotas trumpametražiniame filme, kurį galima pamatyti „YouTube“. 2013 m. Albinas Markevičius gavo diplomatijos medalį iš Lietuvos ambasados Vašingtone. Jo dukte Zina Markevičius taip pat aktyviai dalyvavo Lietuvos labdaros darbuose, kaip valdybos narė, kurdama iniciatyvą siųsti knygas ir mokomąją medžiagą iš Santa Monikos mokyklų mokiniams Lietuvos kaimuose.

Nuo 2012 m. Fondas visapusiškai bendradarbiavo su valstijos tikrintojais, tikėdamasis pilnai išsklaidyti uzklausima. Neziurint I tai, kad valdzios mokesciu inspekcijos tikrinimo metu buvo nustatyta, kad visos paraiškos buvo tinkamai užpildytos, paaiškėjo, kad dar toliau tesiant uzklausima priestarautu fondo tikslu siekimui padėti lietuviams. Pagal sutarti fondas ir valstija tarpusavyje susitarė išspręsti klausimą ,išvengiant tolimesnio bylinėjimosi ar kitų administracinių veiksmų išlaidų, netikrumo ir nepatogumu”. Beveik 7 milijonai dolerių bus isskirstyti per Kalifornijos Bendrijos Fondą socialiai remtinų Lietuvos našlaičių ir vaikų mokymui Vilniaus rajone. Taip pat labdaros darbui Zelvos kaime, įskaitant: verslo mokyklą, mokytojų rengimą ar seminariją, finansinę pagalbą nepasiturintiems studentams, kurių pažymiai aukštesni nei vidutiniai, ir pensijinio amžiaus piliečiams.

Fondo valdyba, kurioje, be Albino Markevičiaus ir Zinos Markevičius, taip pat yra Arūnas Sodonis ir Joseph Praske, vieningai pritaria šių lėšų paskirstymui vargstantiems lietuviams. Jie nori padėkoti tiems, kurie parėmė fondo darbą, ir skatina nuolatinę labdaringų pastangų paramą stokojantiems lietuviams.

Originalo versiją žiūrėkite svetainėje businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200710005511/lt/