Įvairūs

„Adform Lithuania, UAB darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“

Adform Lithuania, UAB, įgyvendina projektą „Adform Lithuania, UAB darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Projekto tikslas – darbuotojų kompetencijos stiprinimas, ugdant specializuotas profesines žinias bei įgūdžius.

Projekto metu numatoma apmokyti ne mažiau kaip 450 specialistų.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m. rugsėjo 25 d., projekto pabaiga – 2021 m. kovo 25 d.

Pranešimą paskelbė: Sigita Ibasco, UAB Adform Lithuania