Įvairūs

Privatūs ir valstybiniai miškai

miskodraugas.lt Privačių miškų medelynai pagal 2012 metų duomenis užima 869 tūkst. Ha plotą. Tai pakankamai didelis plotas nedidelėje mūsų Lietuvoje.  Neapaugusi miško žemė be to sudaro 3,8 proc. viso privačių miškų žemės ploto. Privačių miškų plotai pastoviai keičiasi: didėja dėl savaiminio miško plitimo privačiose ne miško žemėse ar jų apželdinimo bei miškų grąžinimo. Miško kaina už hektarą vis didėja, todėl daugelis susirūpina miškų grąžinimu. Privačiuose miškuose vyrauja minkštųjų lapuočių medelynai – 49 proc. spygliuočiai sudaro 44 proc. Per pastaruosius 10 metų. Sumažėjo eglynų, bet padidėjo drebulynų ir juodalksnynų. Privačių miškų augavietės yra mažesnio našumo nei valstybinės reikšmės miškuose, išskyrus pušynus, kurių nemaža dalis įveisti buvusiose žemės ūkio naudmenose. III –IV miško grupių medelynai, kurie yra pagrindinis medienos šaltinis, užima 91 proc. visų privačių miškų medelynų ploto.

III-IV miško grupių miškuose vyrauja retinimų ir vadinamųjų kirtimų amžiaus medelynai – 49 proc. Medelynų ploto. Pirmųjų dviejų amžiaus klasių jaunuolynų plotai užima tik 14 proc. – tai neproporcingai mažai: tiek pat užima ir vienos amžiaus klasės pribręstančių medelynų plotai.

Brandiems ir pribrendusiems medelynams tenka 23 proc, medelynų ploto. Didžioji dalis jaunų medelynų yra lapuočiai.

Vidutinis visų privačių miškų medelynų tūris yrs 244 ha. Vidutinių brandžių medelynų tūrių skirtumai privačiuose ir valstybinės reikšmės miškuose pirmoje eilėje yra nulemti medynų rūšinės sudėties skirtumais – lapuočių, ypač baltaksnynų tūriai yra mažesni nei spygliuočių medynų. Be to, tos pat medžių rūšies privačių miškų medelynuose yra sukaupti mažesni tūriai, nei valstybinės reikšmės miškuose, kas be abejonės yra skirtingų ūkininkavimo sistemų rezultatas. Brandžių medynų plotai privačiuose miškuose per dešimtmetį padidėjo vos ne dvigubai pagrindiniai minkštųjų lapuočių medelynų sąskaita.

Miškai privačių valdų miškotvarkos projektais apimtame intensyviai ūkininkaujame plote.

2004-2013 m. buvo parengti ir užregistruoti 30978 miškotvarkos projektai. Miškotvarkos projektais apimtas plotas yra gana tolygiai pasiskirstęs visoje šalies teritorijoje. Daugiau kaip pusė šalies miškų urėdijų administruojamose teritorijose miškotvarkos projektais apimtas plotas sudaro 25 proc. visos privačios miško žemės. Daugiausiai – beveik pusė privačios miško žemės ploto yra apimta miškotvarkos projektais Druskininkų, daugiau nei trečdalis – Jurbarko Kėdainių, Kupiškio, Kuršėnų, Panevėžio, ir Varėnos miškų urėdijų administruojamose teritorijose. Mažiausiai – 17 proc. ploto ir mažesnėje privačių miškų žemės dalyje ūkininkaujama pagal miškotvarkos projektus Alytaus, Joniškio, Marijampolės ir Prienų miškų urėdijų teritorijose. Vienam miškotvarkos projektui vidutiniškai tenka 7 ha plotas ,kai vidutinis valdos plotas yra 3,3 ha.