Įvairūs

SKUBUS ATVIRAS PRANEŠIMAS 2020-06-19 d. Dėl 2020-06-25 d. LR Seimo svarstymo apie totoriaus Ado Jakubausko paskyrimo eiti Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus pareigas, siūlant LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui ir Valstybės istorinės atminties komisijai.

Lietuvos Respublikos Prezidentui Jo Ekscelencijai Gitanui Nausėdai

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Lietuvos Respublikos Ministro pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Valstybės saugumo departamento direktoriui Dariui Jauniškiui

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui

LR Seimo nariui, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariui Laurynui Kasčiūnui

LR Seimo nariui, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariui Vytautui Bakui

Europos Sąjungos Parlamento nariui Juozui Olekai

Europos Sąjungos Parlamento nariui Petrui Auštrevičiui

Lietuvos Respublikos Seimo nariui Ramūnui Karbauskui

Lietuvos Respublikos Seimo nariui Arvydui Anušauskui

Lietuvos Respublikos Seimo nariui Emanueliui Zingeriui

Lietuvos Respublikos Seimo nariui Audroniui Ažubaliui

Lietuvos Respublikos Seimo nariui Gabrieliui Landsbergiui

Lietuvos Respublikos Seimo nariui Juliui Sabatauskui

Koalicijos „Prieš korupciją ir skurdą“ pirmininkui Stanislovui Baškevičiui

VR komitetas „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ pirmininkui Vytautui Radžvilai

Plačiai visuomenei

 

SKUBUS ATVIRAS PRANEŠIMAS

2020-06-19 d.

Dėl 2020-06-25 d. LR Seimo svarstymo apie totoriaus Ado Jakubausko paskyrimo eiti Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus pareigas, siūlant LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui ir Valstybės istorinės atminties komisijai.

Pažymėtina, kad LR Valstybės saugumo departamentas 2017 m. balandžio 03 d. pranešime pagrįstai paskelbė apie grėsmes nacionaliniam saugumui, t.y. Rusijos įtaką tam tikrai Lietuvos totorių bendruomenės daliai. Nėra paslaptis, kad prorusiška žmonių grupė siekia turėti savų žmonių (Lietuvos piliečių) mūsų valstybės valdymo institucijų aukštose ir įtakingose pareigose. Geriausia priedanga prorusiškumui šiai dienai yra manipuliacija Lietuvos patriotiškumu. LR Seimo narės Irinos Rozovos, uždraustos partijos lyderio Algirdo Paleckio bei visuomenininko Rafaelio Muksinovo minimos viešumoje veiklos, kaip prorusiškos, yra niekinės palyginimui su Ado Jakubausko nuopelnais Rusijai.

FAKTINĖS APLINKYBĖS

 • Atkreipkite dėmesį į prisegtą Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos apdovanojimų sąrašą „Список соотечественников, награжденных почетной грамотой правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в 2008 году“, sąrašo eilės numeris 75 „Литва Якубаускас Адас Йозович Председатель Союза общин татар Литвы“.

http://www.shirekrug.com/index.php/2013-05-08-10-04-29/item/590-список-соотечественников-награжденных-почетной-грамотой-правительственной-комиссии

            Už kokius Ado Jakubausko nuopelnus Rusijai toks apdovanojimas? Minėti Rozova, Paleckis, Muksinov tokių apdovanojimų , kiek yra žinoma, už nuopelnus Rusijai neturėjo ir neturi.

            Lietuvos Valstybės šimtmečio proga 2018 m. LR Seime, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis šalia Ado Jakubausko apdovanojimo už nuopelnus Rusijai, suteikė jam Aukso Garbės ženklą „Už nuopelnus“ Lietuvai pagal Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės rekomendaciją. Identiškas buvusio nušalinto prezidento Rolando Pakso ir Borisovo istorijos kartojimasis. Seime pagerbti labiausiai prie daugiatautės Lietuvos vienijimo prisidėję žmonės ir institucijos.

https://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/seime-pagerbti-labiausiai-prie-daugiatautes-lietuvos-vienijimo-prisideje-zmones-ir-institucijos

 • Ypatingo dėmesio reikalauja Ado Jakubausko 2015-06-10 d. pranešimas tinklapiui „Всемирный исламский сайт мусульман“ straipsnyje „Литовский антитатарский национализм“, nuoroda prisegta.

Totorius, tuometinės valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narys Adas Jakubauskas buvo įsitikinęs, kad taps Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės toliau (TMD) direktoriumi. Bet tuometinis LR Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, kuriam rūpi Lietuva, įžvelgė grėsmių Lietuvai Ado Jakubausko veikloje ir pasisakė prieš Ado Jakubausko skyrimą į TMD prie LR Vyriausybės direktoriaus pareigas.

            Mįslingas Ado Jakubausko pasisakymas: „Все, в том числе я, ожидали, что на этот пост назначат меня. Это решение удивило меня. Если честно, это очень странно. Я практически шокирован“. Ką reiškia Ado Jakubausko komentaras „это дело пахнет чем-то нечистым“,“ и пообещал пойти до конца, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего“.

            Gal ir yra Ado Jakubausko tas tikslas eiti iki galo, kad tapti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniu direktoriumi ir išsiaiškinti, atlikti tyrimą, kodėl jis, dėl tikro Lietuvos patrioto Juozo Oleko pasisakymo netapo Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės direktoriumi. Pridedama nuoroda: http://www.muslim-info.com/litovskiy-antitatarskiy-natsionalizm.html 

 • Ypatingo vertinimo reikalauja Ado Jakubausko giminaičio ir bendražygio Motiejaus Jakubausko žodinis pranešimas, kuris buvo 2015-11-28 d. paskelbtas įmonės „GK Galerija UAB“ patalpose, adresu V.Putvinskio g. 42, Kaune, priklausančiose direktoriui Kęstučiui Zenonui Šafranavičiui.

            Pagal minimo susirinkimo dalyvės Varėnos rajono totorių draugijos pirmininkės Liusios Gaidukevičienės informaciją susirinkime dalyvavo:

 • Adas Jakubauskas – Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas.
 • Motiejus Jakubauskas – Vytauto Didžiojo paminklo pastatymo fondo vadovas.
 • Romas Jakubauskas – Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro – Muftiato Muftijus.
 • Ipolitas Makulavičius – Alytaus apskrities totorių bendruomenės pirmininkas.
 • Ilfir Gibadulin – Klaipėdos totorių bendrijos pirmininkas.
 • Kęstutis Zenonas Šafranavičius – Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkas.
 • Liusia Gaidukevičienė – Varėnos rajono totorių draugijos pirmininkė.

            Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jakubauskas pranešė susirinkimo dalyviams, kad 2015-11-24 d. vykusiuose rinkimuose į Tautinių bendrijų tarybą (toliau TBT) nuo Lietuvos totorių 17-os visuomeninių organizacijų laimėjo Galina Miškinienė prieš Motiejų Jakubauską 7 prieš 3. Adas Jakubauskas pranešė, kad toks pralaimėjimas mums netenkina, dėl to būtina imtis bet kokių priemonių ištaisyti esamą pralaimėjimo padėtį. Tuo metu į Ado Jakubausko pasisakymą įsitraukė Motiejus Jakubauskas ir pranešė susirinkimo dalyviams, kad esamą padėtį dėl pralaimėjimo rinkimuose į TBT galima lengvai ištaisyti, nes turime rimtą kompromatą prieš Tautinių mažumų departamento (toliau TMD) direktorę Vidą Montvydaitę, kuri atliks viską, ko mums reikės mainais į tai, kad neiškeltumėme viešumon minėto kompromato. Tokiu būdu mes išspręsime problemas ne tik dėl pralaimėjimo rinkimuose į TBT.

            Motiejaus Jakubausko paskelbimas apie turimą kompromatą prieš TMD direktorę Vidą Montvydaitę stebimas jos tolimesniuose veiksmuose, t.y.:

3.1 TMD 2015-12-09 d. rašte Nr. 51-221, skirtame totorių nevyriausybinėms organizacijoms, pranešama,  kad ,,susipažinęs su 2015-11-27 d. Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininko Ado Jakubausko, „Totorių jaunimo bendrijos“ ir „Vytauto Didžiojo paminklo pastatymo fondo“ pirmininko Motiejaus Jakubausko raštu „informuoja, kad 2015 m. gruodžio 16 d., 14 val. Tautinių bendrijų (Raugyklos g. 25, Vilnius) namuose organizuojamas totorių nevyriausybinių organizacijų susitikimas. Direktorė Vida Montvydaitė“. Pažymėtina 2015-11-24 d. į TBT rinkimus dalyvauti buvo pakviesti 17 totorių organizacijų, o jau minėtą 2019-12-16 d. į susitikimą buvo pakviestos 18 totorių organizacijų. 2015-12-16 d. totorių nevyriausybinių organizacijų susitikime, pirmininkaujant TMD direktorei Vidai Montyvdaitei, buvo priimtas sprendimas, prieštaraujantis TBT nuostatams, „vardan totorių gerovės“ įtraukti į TBT sudėtį Motiejų Jakubauską nuo totorių nevyriausybinių organizacijų. Šis klausimas buvo svarstytas LR Seime, bet atsakymo negavome.

3.2 2019-12-17 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko naujos kadencijos (2020-2024 m.m.) totorių nevyriausybinių organizacijų rinkimai į TBT. Ir vėl rinkimus laimėjo Galina Miškinienė prieš Motiejų Jakubauską. TMD direktorė, prieštaraujant TBT nuostatams, manipuliacijos būdu vėl „vardan Lietuvos totorių gerovės“ įtraukė papildomą bendruomenę, Klaipėdos totorių bendriją, kurios pirmininkas Ilfir Gibadullin, Rusijos pilietis, Ado Jakubausko pavaduotojas, surengtame 2018-11-03 d. Lietuvos totorių kongrese (organizatoriai Adas ir Motiejus Jakubauskai) viešai pareiškė (kalba buvo transliuojama per internetą): „говорят, что мы пришлые, да мы не пришлые, мы на немецкие земли пришли – Клайпеда“ Toks pareiškimas suponuoja nuomonę, kad Klaipėda nėra Lietuva. Kongreso susirinkimo įrašą, reikalui esant, pateiksime.

            Po šių rinkimų TMD direktorės Vidos Motvydaitės įtakos dėka vėl tos pačios pasekmės, – „vardan Lietuvos totorių gerovės“, prieštaraujant TBT nuostatams, Motiejus Jakubauskas neteisėtai, įtrauktas į TBT sudėtį.

            Spėliojama, ar tikrai Adas ir Motiejus Jakubauskai turi kompromatą prieš TMD direktorę Vidą Montvydaitę. Bet atsižvelgdami į aukščiau išdėstytą, TMD direktorės Vidos Montvydaitės pastangas, prieštaraujančias TBT nuostatams, „Lietuvos totorių gerovei“ įtraukti į TBT sudėtį Motiejų Jakubauską, peršasi išvada, kad Adas ir Motiejus Jakubauskai gali turėti kompromatą prieš TMD direktorę Vidą Montvydaitę. Nustatyti kompromato egzistavimą prieš TMD direktorę Vidą Montvydaitę, mūsų manymu, gali tik kompetentingos LR Vyriausybės institucijos. Išsamesnę informaciją dėl rinkimų į TBT ir TMD direktorės darytos įtakos pateiksime poreikiui esant.

 • Visuomeninės informacinės priemonės ELTA ir lrytas.lt inf. 2020-06-18 d. pranešė, kad Adas Jakubauskas „Savo profesiniame bagaže jis turi pedagoginio, vadybinio, akademinio ir viešojo sektoriaus darbo patirtį“. „Jo kandidatūrai stiprų palaikymą jau pareiškė visuomeninės organizacijos ir akademinė bendruomenė, taip pat kolegos…“. Matyt Ado Jakubausko rėmėjai nėra susipažinę su Gintaro Visockio recenzija apie Ado Jakubausko, G. Deržavino rusų literatūros klubo vadovo Galimo Sitdykovo ir Rusijos piliečio Stanislovo Dumino išleistą knygą „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“. Pagal G. Visockio ricenziją:

            – „Bet ranka rašyti recenziją apie „Lietuvos totorius“ vis dėl to nekilo, nes supratau, kad negalėsiu parašyti teigiamo atsiliepimo“. „Tačiau kartu negaliu nepastebėti, jog būta ir tokių totorių, kurie pasiaukojančiai, sąžiningai gynė ne Lietuvos, o Rusijos imperijos interesus“.

            – „jei jau analizuojame, kas tą popietę svečiavosi Rotušėje, būtina pabrėžti, jog Rusijos ambasados atstovai leidinį apie totorius pagerbė pačiu aukščiausiu lygiu. Pagerbė ne tik morališkai, bet ir finansiškai. Knygoje rašoma, kad jos leidimą parėmė Rusijos Federacijos Bendratautiečių užsienyje reikalų komisija“.

„Tik nemanykime, jog Rusija knygą „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“ parėmė atsitiktinai, skatinama vien draugiškų, altruistinių tikslų. Rusija turi aiškią politiką: kuo daugiau Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų paversti savo sąjungininkėmis. Kai kurie Lietuvos  totoriai net rusiškų medalių ir apdovanojimų jau sulaukė“.

            Pilna G. Visockio recenzija prisegta nuorodoje: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2009/10/23/zvil_01.html.

            Pažymėtina, kad G.Visockio vertinimas apie Adą Jakubauską ne vienintelis, yra didelė dauguma visuomenėje, kuri neigiamai atsiliepia apie Adą Jakubauską, tame tarpe ir jį šlovinančių straipsnių neigiamuose komentaruose.

            Taip pat vertas dėmesio Kauno miesto musulmonų religinės bendruomenės neigiamas vertinimas dėl Ado Jakubausko įtakos pakeisti nuo senų laikų susiformavusį Kauno mečetės pavadinimą, neturint jokių valdymo ir nuosavybės teisių į Kauno mečetę.

            Pilna informacija apie Kauno mečetę, esant poreikiui, bus papildomai pateikta.

            Varėnos rajono totorių draugijos pirmininkės Liusios Gaidukevičienės pranešimas, kad Adas ir Motiejus Jakubauskai turi kompromatą prieš TMD direktorę Vidą Montvydaitę, panaudojant savo tikslams pasiekti, gali stebinti ir net šokiruoti visuomenę, Liusia Gaidukevičienė, poreikiui esant, gali pateikti papildomą informaciją.

 • Vokietijos prezidentas Frankas – Walteris Steinmeieris pasiūlė savo „Steinmeierio formulę“ užbaigti karą Ukrainoje. Pasiūlyta formulė reiškia, kad abi pusės Rusijos okupuotame Donbase, tame tarpe ir Kryme pagal Ukrainos įstatymus turėtų surengti laisvus savivaldos rinkimus. Mainais regionams būtų suteiktas specialus savivaldos statusas. Tinkamas rinkimų surengimas netiesiogiai reikštų kontrolės perdavimą iš Rusijos Ukrainai, nes tik Ukraina gali surengti tinkamus rinkimus okupuotoje zonoje, teigė Euroatlantinio instituto analitikas Adreas Umlandas.

            Visiems yra žinoma, kad Adas Jakubauskas „milžiniškomis pastangomis“ rūpinasi, kad Krymas būtų grąžintas Ukrainai, bet jo veiklos derliaus nesimato. Viskas panašu į pigų politinį piarą. Kodėl Adas Jakubauskas neatliko jokių veiksmų, kad rinkimai pagal minėtą formulę būtų numatyti ir Kryme? Todėl, kad tokie rinkimai Kryme nenaudingi Rusijai ir tuo viskas pasakyta.

Informacija paimta iš LT žiniasklaidos priemonių.

PRANEŠIMO PAGRINDAS

Remiantis aukščiau nurodytais faktais, yra pakankamas kiekis duomenų, įrodančių, kad Adas Jakubauskas nėra tinkama kandidatūra eiti Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus pareigas.

            Galima daryti išvadą, kad LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir kiti Ado Jakubausko rėmėjai nėra išsamiai supažindinti su Ado Jakubausko asmenybe.

            Ado Jakubausko, totoriaus, Lietuvos piliečio išpuolis prieš LR Krašto apsaugos ministrą Juozą Oleką rusiškame tinklapyje http://www.muslim-info.com užtraukia gėdą visai Lietuvos totorių tautai.

            Visi žino, kad nuo sovietmečio okupacijos daugiausia nukentėjo lietuvių tauta, dėl to esame įsitikinę, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus pareigas turi užimti garbingas Lietuvos pilietis, genocido aukos palikuonis, tam pritars visa Lietuva.

Pagarbiai,

Totorių atstovė Tautinių bendrijų taryboje,

Vilniaus apskrities totorių bendruomenės

pirmininkė

                 

Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenės

pirmininkas

Nemėžio musulmonų sunitų religinės bendruomenės

pirmininkas

Varėnos rajono totorių draugijos

pirmininkė

Kauno miesto musulmonų religinės bendruomenės

atstovė pagal įgaliojimą

Pranešimą paskelbė: Tairas Kuznecovas, Nemėžio musulmonų sunitų religinė bendruomenė